Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

sha384sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA384

SKŁADNIA

sha384sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA384 (384-bitowe).
Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
-b, --binary
czyta w trybie binarnym
-c, --check
czyta sumy kontrolne SHA384 z PLIKÓW i sprawdza je
--tag tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
-t, --text czyta w trybie tekstowym (domyślnie)

Następujących pięć opcji jest przydatnych tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

--ignore-missing
nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
--quiet nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
--status
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
--strict
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
-w, --warn ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Sumy są obliczane zgodnie z opisem w FIPS-180-2. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wiersza z sumą kontrolną, spacji, znaku określającego typ wejściowy (* - binarny, spacja - tekstowy lub z niewielką ilością binarnego) i nazwy każdego PLIKU.

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu sha384sum proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/sha384sum>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) sha2 utilities\(aq

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top