Linux repositories inspector
procps-ng

procps-ng

Utilities for monitoring your system and its processes

procps

/proc file system utilities

NAZWA

tload - graficzna reprezentacja średniego obciążenia systemu

SKŁADNIA

tload [opcje] [tty]

OPIS

tload wypisuje wykres bieżącego średniego obciążenia systemu na określony tty (lub terminal procesu tload, jeśli nie podano żadnego).

OPCJE

-s, --scale liczba
Opcja scale pozwala na określenie pionowej skali wyświetlania (w znakach między podziałką wykresu); mniejsza wartość określa większą skalę i na odwrót.
-d, --delay sekundy
Opcja delay ustawia opóźnienie między odświeżeniami wykresu na podaną liczbę sekund.
-h, --help Wyświetlenie tego opisu.
-V, --version
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

PLIKI

/proc/loadavg informacja o średnim obciążeniu

ZOBACZ TAKŻE

BŁĘDY

Opcja -d opóźnienie ustawia czas dla funkcji alarm(2); jeśli podano -d 0, alarm jest ustawiany na 0, co oznacza, że nigdy nie zostanie wysłany SIGALRM ani odświeżony ekran.

AUTORZY

Branko Lankester, David Engel Michael K. Johnson

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres

REFERENCED BY

⇧ Top