Linux repositories inspector
4 sierpnia 2004

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

bsdmainutils

collection of more utilities from FreeBSD

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

adun.app

Molecular Simulator for GNUstep (GUI)

NAZWA

ul - podkreślanie tekstu

SKŁADNIA

ul [-i] [-t terminal] []

OPIS

ul czyta podane pliki (lub standardowe wejście, gdy nie są podane pliki) i tłumaczy pojawiające się podkreślenia na sekwencje podkreśleń, działające na danym terminalu, określonym przez zmienną środowiskową TERM. Plik /etc/termcap zawiera sekwencje potrzebne do robienia podkreśleń. Jeśli terminal nie potrafi podkreślać, lecz może dawać tryb wytłuszczony, to jest on używany. Jeśli terminal potrafi nadrukowywać znaki lub jeśli automatycznie obsługuje podkreślenia, to ul degeneruje do zwykłego cat(1). Jeśli terminal nie potrafi podkreślać, podkreślanie jest ignorowane. Podczas tłumaczenia zmieniane są także niektóre inne znaki specjalne, na przykład znak tabulacji jest rozwijany do spacji.
Dostępne są następujące opcje:
-i Podkreślenie jest wskazywane przez oddzielną linię, zawierającą odpowiednie kreski ‘-’, co jest przydatne, aby zobaczyć podkreślenie w strumieniu wyjściowym nroff(1) na terminalu CRT.
-t terminal
Przeciąża rodzaj terminala podany w środowisku na wartość terminal.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Zmienne środowiskowe LANG, LC_ALL, LC_CTYPE oraz TERM wpływają na działanie ul, tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

ul kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

HISTORIA

Polecenie ul pojawiło się w BSD 3.0 .

BŁĘDY

Polecenie nroff(1) zazwyczaj wypisuje serie znaków cofania i podkreśleń, wymieszanych z tekstem. Wskazuje to na podkreślenie. Nie są czynione żadne próby zoptymalizowania ruchów wstecznych.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.
⇧ Top