Linux repositories inspector
GNU coreutils 8.25

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

coreutils

The basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system

coreutils-common

coreutils common optional components

coreutils-doc

Documentation for the GNU Core Utilities

NAZWA

uname - wyświetla informacje o systemie

SKŁADNIA

uname [OPCJA]...

OPIS

Wyświetla informacje o systemie. Bez OPCJI działa jak z opcją -s.
-a, --all wyświetla wszystkie informacje w poniższej kolejności, poza tym, że wynik opcji -p i -i nie jest wyświetlany, jeśli jest nieznany
-s, --kernel-name
wyświetla nazwę jądra
-n, --nodename
wyświetla sieciową nazwę systemu
-r, --kernel-release
wyświetla numer wydania jądra
-v, --kernel-version
wyświetla wersję jądra
-m, --machine
wyświetla nazwę sprzętu (architekturę) komputera
-p, --processor
wyświetla typ procesora (nieprzenośne)
-i, --hardware-platform
wyświetla platformę sprzętową (nieprzenośne)
-o, --operating-system
wyświetla system operacyjny
--help wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu uname proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

arch(1), uname(2)
Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/uname>
lub lokalnie, za pomocą info \(aq(coreutils) uname invocation\(aq

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Wojtek Kotwica (PTM) <>, Robert Luberda (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.
⇧ Top