Linux repositories inspector

w.procps(1) - Polski

procps-ng

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

procps

/proc file system utilities

NAZWA

w - pokazuje kto jest zalogowany i co robi

SKŁADNIA

w [opcje] użytkownik [...]

OPIS

w wyświetla informacje o użytkownikach, zajmujących obecnie komputer, oraz o ich procesach. Nagłówek pokazuje odpowiednio, czas bieżący, czas pracy systemu, liczbę zalogowanych użytkowników i obciążenie systemu w poprzedniej minucie, 5 i 15 minutach.
Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa zgłoszeniowa, nazwa tty, zdalny host, czas zgłoszenia, czas bezczynności, JCPU, PCPU i wiersz poleceń ich obecnego procesu.
Czas JPU jest czasem użytym przez wszystkie procesy podwieszone do tty. Nie uwzględnia poprzednich zadań z tła, lecz uwzględnia obecnie działające zadania tła.
Czas PCPU jest czasem używanym przez proces bieżący, nazwany w polu "what".

OPCJE WIERSZA POLECEŃ

-h, --no-header
Nie wypisuje nagłówka.
-u, --no-current
Ignoruje nazwę użytkownika podczas wyszukiwania obecnych czasów procesu i procesora. Aby to zademonstrować, proszę wykonać "su", a następnie "w" i "w -u".
-s, --short
Używa krótkiego formatu. Nie wypisuje czasu zgłoszenia, JCPU i PCPU.
-f, --from Przełącza wyświetlanie pola from (nazwa zdalnego komputera). Domyślnie wydawana wersja nie wypisuje pola from, lecz administrator systemu lub autor pakietu mógł skompilować wersję, w której pole to jest domyślnie aktywne.
--help Wyświetla tekst pomocy i kończy pracę.
-i, --ip-addr
Wyświetla adres IP zamiast nazwy komputera z pola from.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu.
-o, --old-style
Stary styl wyniku. Wypisuje spacje przy czasie bezczynności mniejszym niż minuta.
user Pokazuje informację jedynie o podanym użytkowniku.

ŚRODOWISKO

PROCPS_USERLEN
Przesłania domyślną szerokość kolumny z nazwą użytkownika. Domyślnie: 8.
PROCPS_FROMLEN
Przesłania domyślną szerokość kolumny "from". Domyślnie: 16.

PLIKI

/var/run/utmp
informacje o tym, kto jest obecnie zalogowany
/proc informacje o procesach

AUTORZY

w został przepisany prawie całkowicie przez Charlesa Blake’a, w oparciu o wersję Larry’ego Greenfielda i Michaela K. Johnsona

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3.10 oryginału.
⇧ Top