Linux repositories inspector
Linux
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

alarm - ustawienie budzika w celu dostarczenia sygnału

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

unsigned int alarm(unsigned int seconds);

OPIS

alarm() prowadzi do dostarczenia procesowi wywołującemu sygnału SIGALRM po czasie seconds sekund.
Jeśli seconds wynosi zero, wszystkie oczekujące alarmy są anulowane.
W każdym przypadku, dowolny ustawiony wcześniej alarm() jest anulowany.

WARTOŚĆ ZWRACANA

alarm() zwraca liczbę sekund pozostałych do dostarczenia poprzedniego alarmu lub zero, gdy nie było wcześniej żadnego alarmu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

alarm() i setitimer() dzielą ten sam timer; wywołania jednej z tych funkcji będą interferować z użyciem drugiej.
Alarmy utworzone przez alarm() są zachowywane pomiędzy execve(2) i nie są dziedziczone przez dzieci utworzone fork(2).
sleep(3) może zostać zaimplementowane za pomocą SIGALRM; mieszanie wywołań alarm() i sleep(3) jest kiepskim pomysłem.
Szeregowane opóźnienia mogą jak zwykle powodować opóźnienie uruchomienia procesu o dowolny okres czasu.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top