Linux repositories inspector
Linux 0.99.11
1993-07-21
Aliases: sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2), sbrk(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int brk(void *end_data_segment);
void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument end_data_segment, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).
sbrk zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów. sbrk nie jest wywołaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z biblioteki C. Wywołanie sbrk z increment równym 0 może służyć do znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskaźnik do początku nowego obszaru. W wypadku błędu zwracane jest -1 a errno nadawana jest wartość ENOMEM.

ZGODNE Z

BSD 4.3
brk i sbrk nie są zdefiniowane w standardzie C i są też wyłączone ze standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 brk
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top