Linux repositories inspector
Linux
2008-11-27

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

exit_group - kończy wszystkie wątki w procesie

SKŁADNIA

#include <linux/unistd.h>

void exit_group(int status);

OPIS

To wywołane systemowe jest równoważne z exit(2), poza tym, że kończy nie tylko obecny wątek, ale i wszystkie wątki w grupie wątków procesu wywołującego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Ta funkcja nie powraca.

WERSJE

Funkcja jest obecna od wersji 2.5.35 Linuksa.

ZGODNE Z

Opisywane wywołanie występuje tylko w Linuksie.

UWAGI

Począwszy od glibc 2.3, to wywołanie systemowe jest uruchamiane przez funkcję opakowującą exit(2).

ZOBACZ TAKŻE

exit(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top