Linux repositories inspector
Linux 1.2.9
1995-06-10

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

fork - utworzenie procesu potomnego

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
fork tworzy proces potomny, który różni się od procesu macierzystego jedynie swoimi numerami PID i PPID oraz tym, że w rzeczywistości użycie przez niego zasobów jest ustawione na 0. Blokady plików i oczekujące sygnały nie są dziedziczone.
Pod Linuksem fork funkcja jest zaimplementowana za pomocą kopiowania stron pamięci przy zapisie, więc jedynymi mankamentami fork są czas i pamięć wymagane do powielenia tablic stron rodzica i utworzenia unikalnej struktury zadania dla potomka.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, w procesie macierzystym zwracany jest PID procesu potomnego, a w procesie potomnym zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 w kontekście rodzica, nie jest tworzony procesie potomny i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EAGAIN fork nie mógł zaalokować ilości pamięci wystarczającej do skopiowania tablic stron rodzica i dla struktury zadania dla potomka.
ENOMEM fork nie potrafił zaalokować niezbędnych struktur jądra z powodu niedostatecznej ilości pamięci.

ZGODNE Z

Funkcja fork jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 fork
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

REFERENCED BY

xargs(1), authbind(1), fork(3am), sotruss(1), ibv_fork_init(3), _exit(2), alarm(2), bpf(2), chdir(2), chroot(2), clone(2), eventfd(2), execve(2), fcntl(2), flock(2), getitimer(2), getpid(2), getpriority(2), getrlimit(2), gettid(2), ioctl_userfaultfd(2), ioperm(2), iopl(2), kcmp(2), keyctl(2), lseek(2), madvise(2), memfd_create(2), mlock(2), mmap(2), mount(2), nice(2), open(2), perf_event_open(2), pipe(2), prctl(2), ptrace(2), sched_setaffinity(2), sched_setattr(2), sched_setscheduler(2), seccomp(2), select_tut(2), semop(2), set_mempolicy(2), setns(2), setpgid(2), setsid(2), shmop(2), sigaction(2), sigaltstack(2), signalfd(2), sigpending(2), sigprocmask(2), timer_create(2), timerfd_create(2), umask(2), unshare(2), userfaultfd(2), vfork(2), wait(2), wait4(2), atexit(3), daemon(3), exec(3), on_exit(3), openpty(3), popen(3), posix_spawn(3), sem_init(3), system(3), core(5), proc(5), capabilities(7), cgroups(7), cpuset(7), credentials(7), environ(7), epoll(7), mq_overview(7), pid_namespaces(7), pipe(7), pthreads(7), sched(7), signal-safety(7), signal(7), user_namespaces(7), strace(1), setsid(1), rc(1plan9), cr_restart(1), downtimed(8), hylafax-log(5), faxq(8), iv_signal(3), pthread_atfork(3), sysklogd(8), dbpmda(1), pmcd(1), __pmProcessAddArg(3), __pmProcessClosePipe(3), pseudo(1), sec(1), slrnface(1), search++(1), msocket(2viewos), sigstack(3), vlimit(3), fork(2), mount(8), persistent-keyring(7), session-keyring(7), thread-keyring(7), user-keyring(7), user-session-keyring(7), hylafax-log(5f), faxq(8c), halockrun(1), bosh(1), obosh(1), rt_sigsuspend(2), proc(3ast), spawnveg(3ast), pidfd_open(2), trafgen(8)
⇧ Top