Linux repositories inspector
Linux 2.4
2002-04-15

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptorów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int getdtablesize(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
getdtablesize zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików. o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

UWAGI

getdtablesize jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca aktualną wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie. Wersje z libc4 i libc5 zwracały OPEN_MAX (ustawione na 256 począwszy od Linuksa 0.98.4).

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getdtablesize
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

REFERENCED BY

⇧ Top