Linux repositories inspector
Linux
2015-08-08
Aliases: getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid(2), getegid32(2), getegid32(2), getegid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2), getgid32(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

OPIS

getgid() zwraca rzeczywisty identyfikator grupy procesu wywołującego.
getegid() zwraca efektywny identyfikator grupy procesu wywołującego.

BŁĘDY

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

UWAGI

Oryginalnie wywołania systemowe getgid() i getegid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16-bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getgid32() oraz getegid32() obsługujące identyfikatory 32-bitowe. Funkcje opakowujące getgid() i getegid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top