Linux repositories inspector
Linux
2010-11-22
Aliases: getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid(2), getresgid32(2), getresgid32(2), getresgid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2), getresuid32(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>
int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

getresuid() zwraca w argumentach ruid, euid oraz suid odpowiednio: rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika wywołującego procesu. getresgid() zwraca analogiczne informacje dla ID grupy procesu wywołującego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EFAULT Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

WERSJE

Te wywołania systemowe pojawiły się w wersji 2.1.44 jądra Linuksa.
Prototypy występują w glibc od wersji 2.3.2, pod warunkiem, że _GNU_SOURCE jest zdefiniowane.

ZGODNE Z

Opisywane wywołania systemowe są niestandardowe; występują również na HP-UX i niektórych systemach BSD.

UWAGI

Oryginalne linuksowe wywołania getresuid() i getresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe ID użytkowników i grup. W Linuksie 2.4 wprowadzono getresuid32() i getresgid32() wspierające 32-bitowe ID. Funkcje opakowujące getresuid() i getresgid() biblioteki glibc w sposób przezroczysty obsługują te warianty na różnych wersjach jądra.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top