Linux repositories inspector
BSD
2000-09-21

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA

#include <sys/ioctl.h>
int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do których dostęp odbywa się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za pomocą żądań ioctl można kontrolować wiele właściwości operacyjnych specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument d musi być otwartym deskryptorem pliku.
Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci argument jest pozbawionym typu wskaźnikiem do obszaru pamięci, tradycyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stało się poprawne w C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.
Ioctl request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest parametrem wejściowym czy wyjściowym oraz rozmiar argp tego argumentu w bajtach. Makra i definicje, używane do przekazywania request do ioctl, znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Niektóre ioctl-e używają zwracanej wartości jako parametru wyjściowego i zwracają wówczas pewną wartość nieujemną. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EBADF d nie jest prawidłowym deskryptorem.
EFAULT argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.
ENOTTY d nie jest związane z urządzeniem znakowym.
ENOTTY Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który wskazuje deskryptor d.
EINVAL request lub argp są nieprawidłowe.

CONFORMING TO

Brak jednego standardu. Argumenty, zwracane wartości i semantyka ioctl(2) różnią się w zależności od sterownika urządzenia, którego dotyczą (wywołanie jest używane jako uniwersalne dla operacji, które nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu strumieni we/wy). W ioctl_list(2) znajduje się lista wielu znanych wywołań ioctl. Funkcja ioctl pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 ioctl
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

REFERENCED BY

sane-pint(5), man(1), apropos(1), whatis(1), getsockopt(2), ioctl_console(2), ioctl_fat(2), ioctl_ficlonerange(2), ioctl_fideduperange(2), ioctl_getfsmap(2), ioctl_iflags(2), ioctl_list(2), ioctl_ns(2), ioctl_tty(2), ioctl_userfaultfd(2), open(2), perf_event_open(2), read(2), select_tut(2), socket(2), timerfd_create(2), userfaultfd(2), write(2), errno(3), getifaddrs(3), if_nameindex(3), if_nametoindex(3), openpty(3), sockatmark(3), tcgetsid(3), console_ioctl(4), dsp56k(4), loop(4), lp(4), random(4), rtc(4), sd(4), st(4), tty(4), tty_ioctl(4), vcs(4), arp(7), capabilities(7), inotify(7), pid_namespaces(7), pipe(7), pty(7), signal(7), socket(7), tcp(7), termio(7), udp(7), unix(7), user_namespaces(7), ntfsclone(8), rmt(8), rmt-tar(8), rmt-dump(8), fd(4), hwstamp_ctl(8), ioctl(2), mount(8), mgettydefs(4), ploop(8), procenv(1), bnchat(1), tk_scsiformat(8), scsiformat(8), scsiinfo(8), setcd(1), swipl(1), msocket(2viewos), apple2(6), phosphor(6), apple2(6x), phosphor(6x), , fdisk(8), rmt(1), rscsi(1), anyfs-tools(8), build_it(8), smartpqi(4), ioctl_xfs_scrub_metadata(2), beep(1), ermt(1), gnurmt(1), srmt(1), namespaces(7), apropos-db(1), man-db(1), whatis-db(1), pcap_set_immediate_mode(3pcap), ioctl_xfs_fsbulkstat(2), ioctl_xfs_fscounts(2), ioctl_xfs_fsgetxattr(2), ioctl_xfs_fsinumbers(2), ioctl_xfs_fsop_geometry(2), ioctl_xfs_getbmapx(2), ioctl_xfs_getresblks(2), ioctl_xfs_goingdown(2), ioctl_xfs_ag_geometry(2), ioctl_xfs_bulkstat(2), ioctl_xfs_inumbers(2), apropos.man-db(1), man.man-db(1), whatis.man-db(1)
⇧ Top