Linux repositories inspector
Linux 0.99.11
1993-07-24

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

iopl - zmień poziom uprawnień we/wy

SKŁADNIA

#include <sys/io.h>
int iopl(int level);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
iopl zmienia poziom uprawnień we/wy bieżącego procesu na podstawie parametru level.
Wywołanie to jest niezbędne do umożliwienia działania pod Linuksem X serwerom zgodnym z 8514. Ponieważ serwery te wymagają dostępu do wszystkich 65536 portów I/O, polecenie ioperm nie wystarcza.
Dodatkowo do zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów we/wy, praca na wyższych poziomach uprawnień we/wy umożliwia procesowi również zablokowanie przerwań. Prawdopodobnie spowodowałoby to załamanie systemu i nie jest to zalecane.
Prawa są dziedziczone przez fork i exec.
Poziom uprawnień we/wy dla normalnego procesu wynosi 0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL level jest większy niż 3.
EPERM Bieżący użytkownik nie jest superużytkownikiem.

CONFORMING TO

iopl jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach.

UWAGI

Libc5 traktuje to jak wywołanie systemowe i posiada dla niego prototyp w <unistd.h>. Glibc1 nie posiada prototypu. Glibc2 posiada prototyp zarówno w <sys/io.h>, jak i w <sys/perm.h>. Należy unikać tego ostatniego, gdyż jest dostępne tylko na i386.

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 iopl
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top