Linux repositories inspector
Linux
2015-05-07

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>

long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp, union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).
/*
 * To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC       0    /* Jest to proces serwera. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT    1    /* Dodanie klienta NFS. */
#define NFSCTL_DELCLIENT    2    /* Usunięcie klienta NFS. */
#define NFSCTL_EXPORT      3    /* Eksportowanie systemu plików. */
#define NFSCTL_UNEXPORT     4    /* Zaprzestanie eksportowania
                      systemu plików. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE    5    /* Uaktualnienie mapy UID/GIT klienta
                      (tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */
#define NFSCTL_GETFH      6    /* otrzymanie fh (używane przez mountd)
                      (tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */

struct nfsctl_arg { int ca_version; /* zabezpieczenie */ union { struct nfsctl_svc u_svc; struct nfsctl_client u_client; struct nfsctl_export u_export; struct nfsctl_uidmap u_umap; struct nfsctl_fhparm u_getfh; unsigned int u_debug; } u; }
union nfsctl_res { struct knfs_fh cr_getfh; unsigned int cr_debug; };

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top