Linux repositories inspector
Linux
2001-06-04

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

nice - zmiana priorytetu procesu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int nice(int inc);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
nice dodaje inc do wartości "nice" dla wywołującego pid. (Wysoka wartość "nice" oznacza niski priorytet.) Tylko superużytkownik może podawać ujemny przyrost, czyli zwiększenie priorytetu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM Użytkownik inny niż superużytkownik próbował dokonać zwiększenia priorytetu podając ujemną wartość inc.

ZGODNE Z

SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednakże, Linux i glibc (wcześniejsze niż glibc 2.2.4) zwracały wartość niestandardową, patrz niżej. SVr4 dokumentuje dodatkowy błąd EINVAL.

UWAGI

Należy zauważyć, że według SUSv2, funkcja powinna zwracać nową wartość "nice", podczas gdy funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc (wcześniejsze niż w glibc 2.2.4) zwracają 0 w przypadku pomyślnego zakończenia. Nową wartość "nice" można znaleźć za pomocą getpriority(2). Należy też zauważyć, że implementacja, w której nice zwraca nową wartość nice może legalnie zwrócić -1. Aby skutecznie wykryć błądr, należy ustawić errno na 0 przed wywołaniem funkcji i sprawdzić wartość tej zmiennej, gdy nice zwróci -1.

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 nice
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top