Linux repositories inspector
Linux 0.99.11
1993-07-23
Aliases: pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2), pipe2(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

pipe - utworzenie potoku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int pipe(int filedes[2]);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
pipe tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na i-węzeł potoku i umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes. filedes[0] jest dla odczytu, a filedes[1] dla zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EMFILE Proces używa zbyt wielu deskryptorów pliku.
ENFILE Tablica plików systemu jest pełna.
EFAULT filedes jest nieprawidłowy.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 pipe
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top