Linux repositories inspector
Linux 2.0.30
1997-08-21
Aliases: readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2), readlinkat(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf, którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą zawartość dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu jest umieszczany w errno.

BŁĘDY

ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EINVAL bufsiz nie jest dodatnie.
ENAMETOOLONG
Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.
ENOENT Plik o podanej nazwie nie istnieje.
EACCES Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas tłumaczenia ścieżki.
EINVAL Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.
EIO Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.
EFAULT buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.
ENOMEM Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z

X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 readlink
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top