Linux repositories inspector

sched_get_priority_max(2) - Polski

Linux 1.3.81
1996-04-10
Aliases: sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2), sched_get_priority_min(2)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

SKŁADNIA

#include <sched.h>
int sched_get_priority_max(int policy);
int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.
Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana przez sched_get_priority_min.
Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.
Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min. POSIX.1b wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.
Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max i sched_get_priority_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)
sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.
Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O’Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_get_priority_max
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top