Linux repositories inspector
Linux 1.3.81
1996-04-10

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

sched_yield - oddanie procesora

SKŁADNIA

#include <sched.h>
int sched_yield(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Proces może nie blokując zrezygnować z używania procesora, wołając sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.
Uwaga: Jeśli bieżący proces jest jedynym procesem w najwyższej liście priorytetów, po wywołaniu sched_yield jego działanie będzie trwać dalej.
Systemy POSIX-owe, na których dostępny jest sched_yield definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, sched_yield zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.
Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O’Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_yield
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top