Linux repositories inspector
Linux 1.3.16
1995-08-09

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

sysfs - pobranie informacji o rodzaju systemu plików

SKŁADNIA

int sysfs(int option, const char *fsname);
int sysfs(int option, unsigned int fs_index, char *buf);
int sysfs(int option);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
sysfs zwraca informację o systemach plików, które są aktualnie obecne w jądrze. Specyficzna forma wywołania sysfs i zwracana wartość, zależą od parametru option:
1 Tłumaczy łańcuch znakowy fsname, identyfikujący system plików, na indeks typu systemu plików.
2 Tłumaczy indeks typu systemu plików fs_index na zakończony znakiem NUL łańcuch znakowy identyfikujący system plików. Łańcuch ten zostanie zapisany do bufora buf. Należy się upewnić, że w buf jest dość miejsca na przyjęcie łańcucha.
3 Zwraca ogólną liczbę rodzajów systemów plików aktualnie obecnych w jądrze.
Numerowanie rodzajów systemów plików rozpoczyna się od zera.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sysfs zwraca dla opcji 1- indeks systemu plików, dla opcji 2- zero, a dla opcji 3- liczbę aktualnie skonfigurowanych systemów plików. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL fsname nie jest prawidłowym identyfikatorem systemu plików; fs_index jest poza granicami; option jest nieprawidłowe.
EFAULT fsname albo buf jest poza dostępną dla użytkownika przestrzenią adresową.

ZGODNE Z

SVr4.

UWAGA

W Linuksie z systemem plikowym proc zamontowanym w /proc, można te same informacje uzyskać z /proc/filesystems.

USTERKI

Nie ma wsparcia w libc ani w glibc. Nie ma metody umożliwiającej zgadnięcie, jaki duży powinien być bufor buf.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sysfs
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top