Linux repositories inspector
Linux
2016-03-15

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

write - zapisuje do deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t liczba);

OPIS

write() zapisuje do liczba bajtów z bufora wskazanego przez buf do pliku określonego przez deskryptor pliku fd.
Liczba bajtów zapisanych może być mniejsza niż liczba jeżeli, na przykład nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na urządzeniu fizycznym, lub zasoby RLIMIT_FSIZE zostały wyczerpane (patrz setrlimit(2)), wywołanie zostało przerwane przez obsługę sygnału po zapisaniu mniej niż liczba bajtów (spójrz również na pipe(7)).
Dla przeszukiwalnych plików (np. takie na których można użyć lseek(2), na przykład, pliki zwykłe (regular)) zapis ma miejsce w danym przesunięciu pliku (offsecie), i to przesunięcie jest zwiększane o ilość aktualnie zapisanych danych. Jeżeli plik został otwarty (open(2)) z O_APPEND, wtedy przesunięciem (offsetem) jest koniec pliku przed zapisem. Dostosowanie przesunięcia pliku i operacja zapisu są wykonywane jako nierozdzielne (atomowe).
Standard POSIX wymaga, aby read, który może nastąpić po write() zwrócił nowe dane. Prosimy zauważyć, że nie wszystkie systemy plików są zgodne z POSIX.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym wykonaniu, zwracana jest liczba zapisanych bajtów (zero informuje, że nic nie zostało zapisane). Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba żądanych bajtów; może się to zdarzyć na przykład z powodu zapełnienia dysku. Zob. też UWAGI.
W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.
Jeżeli liczba jest zerem a fd wskazuje na zwykły (regular) plik, wtedy write() może zwrócić status niepowodzenia jeżeli zostanie wykryty jeden z poniższych błędów. Jeżeli nie wykryto błędów lub nie dokonano próby wykrycia błędów, 0 zostanie zwrócone bez żadnych innych skutków. Jeżeli liczba jest zerem a fd odwołuje się do pliku innego typu niż zwykły (regular), skutki nie są sprecyzowane.

BŁĘDY

Zgodnie z POSIX.1-2008/SUSv4 Section XSI 2.9.7 ("Thread Interactions with Regular File Operations"):
Wszystkie poniższe funkcje powinny być atomowe w odniesieniu do innych biorąc pod uwagę wyniki określone w POSIX.1-2008, gdy działają na zwykłych plikach lub dowiązaniach symbolicznych: ...
Spośród wymienionych tam dalej API są między innymi write() i writev(2). I spośród efektów, które powinny być atomowe pomiędzy wątkami (i procesami) jest aktualizacja przesunięcia pliku. Jednak w Linuksie przed wersją 3.14 tak się nie działo: jeśli dwa procesy dzielące otwarty deskryptor pliku (zob. open(2)) przeprowadzały write() (lub writev(2)) w tym samym czasie, to operacje wejścia/wyjścia nie były atomowe w odniesieniu do aktualizacji przesunięcia pliku, co powodowało, że bloki danych wypisywane przez dwa procesy mogły się (nieprawidłowo) nakładać. Problem został naprawiony w Linuksie 3.14.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
Pod SVr4 EINTR jest zwracane zarówno gdy po przerwaniu wywołania, dane zostały zapisane częściowo lub przed jakimkolwiek zapisem.

UWAGI

Typy size_t i ssize_t to odpowiednio liczba całkowita bez i ze znakiem, zgodnie z POSIX.1.
Pomyślny powrót z write() nie daje gwarancji, że dane zostały faktycznie zapisane na urządzeniu. W rzeczywistości, w niektórych wadliwych implementacjach, nie ma nawet pewności, że przestrzeń potrzebna do zapisu została pomyślnie zarezerwowana. Jedynym sposobem aby mieć pewność, że dane zostały zapisane jest wywołanie fsync(2) po skończeniu zapisywania wszystkich danych przez write().
Jeżeli write() zostanie przerwany przez obsługe sygnału przed zapisaniem jakichkolwiek danych, wtedy wywołanie nie powiedzie się i zwracany jest błąd EINTR; jeżeli przerwanie nastąpi po zapisaniu co najmniej jednego bajtu danych, wywołanie powiedzie się i zwróci ilość zapisanych bajtów danych.
W Linuksie, write() (i podobne wywołania systemowe) mogą dokonać transferu co najwyżej 0x7ffff000 (2 147 479 552) bajtów, zwracając liczbę bajtów rzeczywiście przetransferowanych (jest to prawdziwe zarówno dla systemów 32 jak i 64-bitowych).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Artur Kruszewski <>, Michał Kułach <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top