Linux repositories inspector
2014-05-28

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

bcmp, bcopy, bzero, memccpy, memchr, memcmp, memcpy, memfrob, memmem, memmove, memset - operacje na łańcuchach bajtów

SKŁADNIA

#include <string.h>

int bcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);
void bzero(void *s, size_t n);
void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);
void *memchr(const void *s, int c, size_t n);
int memcmp(const void *s1, const void *s2, size_t n);
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memfrob(void *s, size_t n);
void *memmem(const void *needle, size_t needlelen, const void *haystack, size_t haystacklen);
void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);
void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcje łańcuchowe operują na łańcuchach bajtów niekoniecznie zakończonych znakiem null. Opisy poszczególnych funkcji znajdują się na ich stronach podręcznika ekranowego.

UWAGI

Funkcje bcmp(), bcopy() i bzero() są przestarzałe. Prosimy zamiast nich używać funkcji memcmp(), memcpy() i memset().

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top