Linux repositories inspector
2015-04-19
Aliases: ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshf(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3), ccoshl(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex ccosh(double complex z);
float complex ccoshf(float complex z);
long double complex ccoshl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny liczby zespolonej z.
Funkcja cosinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

ccosh(z) = (exp(z)+exp(-z))/2

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top