Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

difftime - obliczanie różnicy czasu

SKŁADNIA

#include <time.h>

double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

Funkcja difftime() zwraca liczbę sekund, które upłynęły pomiędzy czasem time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są podane w czasie kalendarzowym, co oznacza, że jego wartość jest mierzona (w sekundach) względem epoki tj. daty 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
difftime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

W systemach zgodnych z POSIX time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować

#define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top