Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15
Aliases: erfc(3), erfc(3), erfc(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erff(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3), erfl(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

erf, erff, erfl - funkcje błędu

SKŁADNIA

#include <math.h>

double erf(double x); float erff(float x); long double erfl(long double x);
Proszę linkować z -lm.
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
erf():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _XOPEN_SOURCE
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

erff(), erfl():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają funkcję błędu dla x, zdefiniowaną jako
erf(x) = 2/sqrt(pi)* całka od 0 do x z exp(-t*t) dt

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają funkcję błędu argumentu x jako wartość z przedziału [-1, 1].
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).
Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +1 (-1).
Jeśli x jest podnormalna (ang. subnormal), to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 2*x/sqrt(pi).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej (x jest podnormalna)
Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).
Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
erf(), erff(), erfl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.
Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top