Linux repositories inspector
GNU
2015-03-02

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

fcloseall - zamknięcie wszystkich otwartych strumieni

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <stdio.h>

int fcloseall(void);

OPIS

Funkcja fcloseall() zamyka wszystkie otwarte strumienie w procesie wywołującym. Dane w buforach wyjściowych każdego strumienia są zapisywane przed zamknięciem (tak jak w przypadku fflush(3)); dane w buforach wejściowych są ignorowane.
Zamykane są także standardowe strumienie stdin, stdout i stderr.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0, jeśli wszystkie pliki zostały poprawnie zamknięte, lub EOF, gdy wystąpił błąd.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fcloseall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:streams
Funkcja fcloseall() nie blokuje strumieni, więc nie jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest rozszerzeniem GNU.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Robert Luberda <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top