Linux repositories inspector
2016-07-17
Aliases: fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminf(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3), fminl(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

fmin, fminf, fminl - wyznaczają minimum z dwóch liczb zmiennoprzecinkowych

SKŁADNIA

#include <math.h>
double fmin(double x, double y);
float fminf(float x, float y);
long double fminl(long double x, long double y);
Proszę linkować z -lm.
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
fmin(), fminf(), fminl():
_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zwracają mniejszą spośród wartości liczb x i y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają minimum z liczb x i y.
Jeśli jednym z argumentów jest NaN, to zwracany jest drugi argument.
Jeśli oba argumenty są NaN, to zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Nie występują.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fmin(), fminf(), fminl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top