Linux repositories inspector
2015-07-23
Aliases: endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), endrpcent(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbyname(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), getrpcbynumber(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3), setrpcent(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

SKŁADNIA

#include <netdb.h>

struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

OPIS

Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy danych programów RPC.

struct rpcent { char *r_name; /* nazwa serwera dla programu RPC */ char **r_aliases; /* lista aliasów */ long r_number; /* numer programu RPC */ };
Polami tej struktury są:
r_name Nazwa serwera dla danego programu RPC.
r_aliases Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
r_number Numer programu RPC dla danej usługi.
Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.
Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().
Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.
getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

PLIKI

/etc/rpc
Baza numerów programów RPC.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getrpcent(), getrpcbyname(),
getrpcbynumber()
Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe
setrpcent(), endrpcent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top