Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15
Aliases: endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), endusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3), setusershell(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

char *getusershell(void);
void setusershell(void);
void endusershell(void);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getusershell(), setusershell(), endusershell():
  Od glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  W glibc 2.19 i 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Do glibc 2.19 włącznie:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells, otwierając wcześniej plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać ścieżkę do poprawnej powłoki użytkownika. Jeśli /etc/shells nie istnieje lub jego odczyt nie jest możliwy, to getusershell() zachowuje się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.
Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego początek.
Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getusershell() zwraca NULL po napotkaniu końca pliku.

PLIKI

/etc/shells

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getusershell(), setusershell(),
endusershell()
Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe

ZGODNE Z

4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top