Linux repositories inspector
GNU
2016-03-15
Aliases: putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3), putw(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int getw(FILE *stream);
int putw(int w, FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getw(), putw():
Od glibc 2.3.3:
_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
|| /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
Przed glibc 2.3.3:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

OPIS

getw() odczytuje słowo (tzn. wartość typu int) ze stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID. Zaleca się korzystanie z fread(3) zamiast niej.
putw() zapisuje słowo w (tzn. wartość typu int) do stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID, ale zaleca się korzystanie z fwrite(3) zamiast niej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Normalnie, getw() zwraca przeczytane słowo, a putw() zwraca 0. W przypadku błędu, zwracają EOF.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getw(), putw() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, SUSv2. Nieobecne w POSIX.1.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wartość zwracana w przypadku błędu jest również poprawną wartością danych. Można korzystać z ferror(3), aby rozróżnić te dwa przypadki.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top