Linux repositories inspector
2015-08-08
Aliases: memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), memrchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3), rawmemchr(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

memchr, memrchr, rawmemchr - szukanie znaku w pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>

void *memchr(const void *s, int c, size_t n);
void *memrchr(const void *s, int c, size_t n);
void *rawmemchr(const void *s, int c);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
memrchr(), rawmemchr(): _GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja memchr() skanuje pierwsze n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s w poszukiwaniu pierwszego wystąpienia znaku c. Zarówno c, jak i bajty pamięci wskazywane przez s są interpretowane jako unsigned char.
Funkcja memrchr()jest podobna do funkcji memchr(), z tym wyjątkiem, że poszukuje wstecz od końca n bajtów wskazywanych przez s, zamiast przeszukiwać do przodu od początku.
Funkcja rawmemchr() jest podobna do memchr(): zakłada (to jest: programista jest pewny), że w znak c występuje gdzieś w obszarze pamięci zaczynającym się w miejscu wskazywanym przez s i przeprowadza zoptymalizowane wyszukiwanie znaku c (tj. nie używa licznika do zawężenia obszaru przeszukiwania). Jeśli c nie występuje, to wynik jest nieprzewidywalny. Następujące wywołanie jest szybkim sposobem wyszukania bajtu null kończącego łańcuch znaków:

char *p = rawmemchr(s, \(aq\0\(aq);

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje memchr() i memrchr() zwracają wskaźnik do pasującego bajtu lub NULL, jeżeli znak nie został znaleziony w podanym obszarze pamięci.
Funkcja rawmemchr() zwraca wskaźnik do pasującego bajtu, jeśli taki zostanie znaleziony. W przeciwnym wypadku wynik funkcji jest nieokreślony.

WERSJE

rawmemchr() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1 biblioteki glibc.
memrchr() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.2 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
memchr(), memrchr(), rawmemchr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

memchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.
Funkcja memrchr() jest rozszerzeniem GNU dostępnym od wersji 2.1.91 biblioteki glibc.
Funkcja rawmemchr() jest rozszerzeniem GNU dostępnym od wersji 2.1 biblioteki glibc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top