Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

raise - wysłanie sygnału do procesu wywołującego

SKŁADNIA

#include <signal.h>

int raise(int sig);

OPIS

Funkcja raise() wysyła sygnał do procesu lub wątku ją wywołującego. W jednowątkowym programie jest to równoważne z
kill(getpid(), sig);
W programie wielowątkowym jej odpowiednikiem jest:
pthread_kill(pthread_self(), sig);
Jeśli sygnał spowoduje wywołanie procedury obsługi sygnału, to raise() zakończy się po zakończeniu tej procedury.

WARTOŚĆ ZWRACANA

raise() zwraca 0 w przypadku sukcesu lub wartość niezerową w przypadku błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
raise() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI

Od wersji 2.3.3 biblioteka glibc implementuje raise() za pomocą wywołania tgkill(2), jeśli jądro je obsługuje. Wcześniejsze wersje glibc implementowały raise() przy użyciu kill(2).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top