Linux repositories inspector
1997-03-02
Aliases: longjmp(3), longjmp(3), longjmp(3), longjmp(3), longjmp(3), longjmp(3), longjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), siglongjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3), sigsetjmp(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SKŁADNIA

#include <setjmp.h>
int setjmp(jmp_buf env);
int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
setjmp i longjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań napotykanych w niskopoziomowych procedurach programu. setjmp() zachowuje kontekst/środowisko stosu w env dla późniejszego użycia przez longjmp(). Kontekst stosu będzie unieważniony, gdy funkcja wołająca setjmp() się zakończy.
sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe, zestaw blokowanych sygnałów jest zachowywany w env i zostanie odtworzony przez późniejsze wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

WARTOŚĆ ZWRACANA

setjmp() i sigsetjmp() zwracają 0 po bezpośrednim zakończeniu, a wartość niezerową po powrocie za pomocą funkcji longjmp() z wykorzystaniem zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z

POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI

POSIX nie określa, czy setjmp ma zachowywać kontekst sygnałowy. (W SYSV nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp, która nie zachowuje.) Jeśli istnieje potrzeba zachowania maski sygnałów, to należy użyć sigsetjmp.
setjmp() i fBsigsetjmp powodują, że programy są trudne do zrozumienia i pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 setjmp
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top