Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08
Aliases: strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strchrnul(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3), strrchr(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

strchr, strrchr, strchrnul - lokalizuje znak w ciągu

SKŁADNIA

#include <string.h>

char *strchr(const char *s, int c);
char *strrchr(const char *s, int c);
#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */ #include <string.h>
char *strchrnul(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.
Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.
Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.
"Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami szerokimi lub wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest równe \(aq\0\(aq, to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.
Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

WERSJE

strchrnul() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strchr(), strrchr(), strchrnul() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

strchr(), strrchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.
strchrnul() jest rozszerzeniem GNU.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top