Linux repositories inspector
GNU
2015-03-02

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

strfry - randomizacja łańcucha

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strfry(char *string);

OPIS

Funkcja strfry() randomizuje zawartość łańcucha string, używając funkcji rand(3) do losowej zamiany miejscami jego znaków. Wynikiem jest anagram łańcucha string.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strfry() zwraca wskaźnik do zmienionego losowo łańcucha.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strfry() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcja strfry() występuje wyłącznie w bibliotece GNU C.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top