Linux repositories inspector
GNU
2015-08-08
Aliases: strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3), strcasestr(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

strstr, strcasestr - szukanie podciągu

SKŁADNIA

#include <string.h>

char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strcasestr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack. Kończące znaki null \(aq\0\(aq) nie są porównywane.
Funkcja strcasestr() działa jak strstr(), ale ignoruje rozmiar znaków obu argumentów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku znalezionego podłańcucha lub wartość NULL, jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strstr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
strcasestr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

strstr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.
Funkcja strcasestr() jest rozszerzeniem niestandardowym.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top