Linux repositories inspector
2016-03-15
Aliases: clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), clearerr_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), feof_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), ferror_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fflush_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgetc_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgets_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetwc_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fgetws_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fileno_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputc_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputs_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputwc_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fputws_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fread_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), fwrite_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getchar_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getc_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwchar_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), getwc_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putchar_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putc_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwchar_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3), putwc_unlocked(3)

manpages-pl-dev

Polish man pages for developers

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages-dev

Manual pages about using GNU/Linux for development

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int getc_unlocked(FILE *stream); int getchar_unlocked(void); int putc_unlocked(int c, FILE *stream); int putchar_unlocked(int c);
void clearerr_unlocked(FILE *stream); int feof_unlocked(FILE *stream); int ferror_unlocked(FILE *stream); int fileno_unlocked(FILE *stream); int fflush_unlocked(FILE *stream); int fgetc_unlocked(FILE *stream); int fputc_unlocked(int c, FILE *stream); size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream); int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);
#include <wchar.h>
wint_t getwc_unlocked(FILE *stream); wint_t getwchar_unlocked(void); wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream); wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc); wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream); int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():
_POSIX_C_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE
clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked():
/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE
fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():
_GNU_SOURCE

OPIS

Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getc_unlocked(), putc_unlocked(), clearerr_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked(), fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwc_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe race:stream
getchar_unlocked(), getwchar_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:stdin
putchar_unlocked(), putwchar_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:stdout
feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Cztery następujące funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked() i putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.
Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.
⇧ Top