Linux repositories inspector
Linux
2007-11-24

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

full - urządzenie zawsze pełne

KONFIGURACJA

Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za pomocą następujących poleceń:

mknod -m 666 /dev/full c 1 7 chown root:root /dev/full

OPIS

Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.
Zapis do urządzenia /dev/full skończy się niepowodzeniem, zwracając błąd ENOSPC. Można tego użyć do przetestowania programu pod kątem obsługi błędów spowodowanych brakiem miejsca na dysku.
Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.
Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się pomyślnie.

PLIKI

/dev/full

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top