Linux repositories inspector
Linux
2015-07-23
Aliases: zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4), zero(4)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

null, zero - czarna dziura

OPIS

Dane zapisywane do plików specjalnych /dev/null lub /dev/zero przepadają.
Odczyt z /dev/null zawsze zwraca znak końca pliku (np. read(2) zwraca 0), podczas gdy odczyt z pliku /dev/zero zawsze zwraca zero (znaki "\0").
Urządzenia te tworzy się zazwyczaj poleceniami:
mknod -m 666 /dev/null c 1 3
mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
chown root:root /dev/null /dev/zero

PLIKI

/dev/null
/dev/zero

UWAGI

Jeśli niemożliwy jest zapis i odczyt z owych urządzeń przez wszystkich użytkowników, wiele programów będzie się zachowywać dziwnie.
Od Linuksa Linux 2.6.31, odczyty z /dev/zero można przerwać sygnałami (tę zmianę dokonano aby pomóc w przypadku znacznych opóźnień przy dużych odczytach z /dev/zero).

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top