Linux repositories inspector
Linux
1992-11-21

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

ram - urządzenie dysku pamięci

OPIS

ram jest urządzeniem blokowym umożliwiającym dostęp do urządzenia dysku pamięci w trybie surowym.
Tworzy się je najczęściej poleceniami:
mknod -m 660 /dev/ram b 1 1
chown root:disk /dev/ram

PLIKI

/dev/ram

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top