Linux repositories inspector
11 Grudnia, 1993
Aliases: forward(5)

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

postfix

Fast, easy to administer, secure mail server

opensmtpd

Free implementation of the server-side SMTP protocol as defined by RFC 5321

sendmail

powerful, efficient, and scalable Mail Transport Agent (metapackage)

NAZWA

aliases - plik z aliasami dla sendmaila

SKŁADNIA

aliases

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Plik ten opisuje aliasy dla ID użytkownika, używane przez /usr/sbin/sendmail. Plik ten znajduje się w /etc i jest sformatowany jako seria linii postaci
nazwa: nazwa_1, nazwa2, nazwa_3, . . .
nazwa jest aliasowaną nazwą, a nazwa_n to alias tej nazwy. Linie rozpoczynające się od białej spacji uznawane są za linie kontynuacji. Linie rozpoczynające się od ‘#’ są komentarzami.
Aliasowania zachodzi tylko dla nazw lokalnych. Pętle nie pojawiają się, gdyż żadna wiadomość do nikogo nie będzie wysyłana więcej niż raz.
Po dokonaniu aliasowania, lokalni odbiorcy, którzy mają w swoim katalogu domowym plik ".forward" przerzucą automatycznie wiadomości do listy użytkowników z tego pliku.
Jest to plik danych surowych. Rzeczywiste dane aliasowe znajdują się w formacie binarnym w pliku /etc/aliases.db Aby go utworzyć, użyj newaliases(1). Po każdej zmianie pliku z aliasami należy wywoływać newaliases aby zmiany zaczęły dawać efekt.

ZOBACZ TAKŻE

newaliases(1), dbopen(3), dbm(3), sendmail(8)
.Rs SENDMAIL Installation and Operation Guide
.Re
.Rs SENDMAIL An Internetwork Mail Router
.Re

BŁĘDY

Jeśli skompilowałeś sendmail z wsparciem dla DBM, zamiast NEWDB, to możesz napotkać na problemy z dbm(3) ograniczającym pojedynczy alias do około 1000 bajtów danych. Możesz uzyskać dłuższe aliasy przez ‘‘łańcuch’’; tj. tworzenie ostatniej nazwy aliasu nazwą ‘dummy’, która jest kontynuacją aliasu.

HISTORIA

Plik aliases pojawił się w BSD 4.0 .

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 5 aliases
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
⇧ Top