Linux repositories inspector
Linux
2015-03-29
Aliases: fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5), fs(5)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

filesystems - typy systemów plików Linuksa: ext, ext2, ext3, ext4, hpfs, iso9660, JFS, minix, msdos, ncpfs nfs, ntfs, proc, Reiserfs, smb, sysv, umsdos, vfat, XFS, xiafs,

OPIS

Gdy, jak jest przyjęte, system plików proc jest zamontowany w /proc, w pliku /proc/filesystems można znaleźć listę systemów plików obsługiwanych w danej chwili przez jądro (więcej informacji w podręczniku proc(5)). Jeśli potrzebny jest któryś z aktualnie nieobsługiwanych systemów plików, należy załadować odpowiedni moduł lub ponownie skompilować jądro.
Aby móc korzystać z systemu plików, należy go zamontować; patrz mount(8).
Poniżej przedstawiono krótki opis dostępnych lub dostępnych historycznie dla jądra Linux systemów plików. Wyczerpujący opis wszystkich opcji i ograniczeń znajduje się w dokumentacji jądra.
ext jest bardziej złożonym rozwinięciem systemu plików minix. Został całkowicie zastąpiony przez drugą wersję rozszerzonego systemu plików (ext2) i ostatecznie usunięty z jądra (w 2.1.21).
ext2 jest dyskowym systemem plików o wysokiej wydajności używanym przez Linuksa zarówno dla dysków stałych, jak i dla nośników wymiennych. Drugi rozszerzony system plików został zaprojektowany jako rozszerzenie rozszerzonego systemu plików (ext). Zob. ext2(5).
ext3 jest wersją systemu plików ext2 z dziennikiem. Przełączanie się pomiędzy systemami plików ext2 i ext3 jest niezmiernie łatwe. Zob. ext3(5).
ext4 jest zbiorem aktualizacji do ext3 znacząco poprawiającym wydajność i niezawodność, a także podnoszącym limity liczby i rozmiaru plików i katalogów. Zob. ext4(5).
hpfs jest to High Performance Filesystem, używany w OS/2. Ten system plików jest w Linuksie dostępny tylko do odczytu z powodu braku dokumentacji.
iso9660 to system plików CD-ROM zgodny ze standardem ISO 9660.
High Sierra
Linux obsługuje High Sierra, prekursora standardu ISO 9660 dla systemów plików CD-ROM. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
Rock Ridge
Linux obsługuje także rekordy System Use Sharing Protocol określone przez Rock Ridge Interchange Protocol. Używane są one do dokładniejszego opisania plików w systemie iso9660 komputerowi uniksowemu i dostarczają informacji takich jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX oraz urządzenia. Jest on rozpoznawany automatycznie w ramach obsługi systemu plików iso9660 w Linuksie.
JFS jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez IBM, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.24.
minix jest systemem plików używanym w systemie operacyjnym Minix, jest to pierwszy system plików, który działał pod Linuksem. Ma on pewną liczbę niedociągnięć, między innymiograniczenie rozmiaru partycji do 64 MB, krótkie nazwy plików oraz pojedyncze znaczniki czasu. Jest on nadal przydatny dla dyskietek i RAM-dysków.
msdos jest systemem plików używanym przez DOS, Windows, i niektóre komputery z OS/2. Nazwy plików w msdos nie mogą być dłuższe niż 8 znaków nazwy, plus opcjonalna kropka i 3 znaki rozszerzenia.
ncpfs to sieciowy system plików obsługujący protokół NCP używany przez Novell NetWare.
By używać ncpfs, potrzebne są specjalne programy, które znaleźć można pod
nfs to sieciowy system plików używany do dostępu do dysków umieszczonych na odległych komputerach.
ntfs zastępuje system plików FAT (VFAT, FAT32) systemu Microsof Windows. Zawiera ulepszenia związane z niezawodnością, wydajnością i użyciem przestrzeni dyskowej, ponadto obsługuje uprawnienia (ACL-e), dzienniki, szyfrowanie itp.
proc jest pseudosystemem plików używanym jako interfejs do struktur danych jądra, zamiast czytania i interpretowania /dev/kmem. W szczególności, jego pliki nie zajmują przestrzeni dyskowej. Zobacz proc(5).
Reiserfs jest to system plików z dziennikiem, zaprojektowany przez Hansa Reisera, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.1.
smb to sieciowy system plików obsługujący protokół SMB, używany przez Windows for Workgroups, Windows NT oraz Lan Manager.
By używać systemu plików smb potrzebny jest specjalny program do montowania, który znaleźć można w pakiecie ksmbfs, dostępnym pod
sysv jest implementacją systemów plików SystemV/Coherent dla Linux. Implementuje on wszystkie systemy plików Xenix, SystemV/386 oraz Coherent.
umsdos to rozszerzony system plików DOS-u używany przez Linuksa. Dodaje on właściwości takie jak długie nazwy, UID/GID, uprawnienia zgodne z POSIX, oraz pliki specjalne (urządzenia, potoki nazwane itp) w systemie plików DOS-u, bez poświęcania zgodności z DOS-em.
vfat to rozszerzony system plików DOS używany przez Microsoft Windows95 i Windows NT. vfat dodaje możliwość używania długich nazw w systemie plików MSDOS.
XFS jest to system plików z dziennikiem, rozwijany przez SGI, obsługiwany przez jądro Linuksa od wersji 2.4.20.
xiafs został zaprojektowany i zaimplementowany jako stabilny, pewny system plików poprzez rozszerzenie kodu systemu plików Minix. Dostarcza podstawowych, najczęściej wymaganych funkcjonalności bez zbędnej złożoności. System plików xiafs nie jest już aktywnie rozwijany i utrzymywany. Został usunięty z jądra w 2.1.21.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <>, Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.
⇧ Top