Linux repositories inspector
Linux
2016-03-15

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

group - plik grup użytkowników

OPIS

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:
nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników
Oto opisy poszczególnych pól:
nazwa_grupy nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
password (zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
GID numeryczny identyfikator grupy.
lista_użytkowników
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

PLIKI

/etc/group

BŁĘDY

Na stronie podręcznika initgroups(3) 4.2BSD napisano: Wygląda na to, że nikt nie utrzymuje pliku /etc/group w stanie aktualności.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wiktor J. Łukasik (PTM) <>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.
⇧ Top