Linux repositories inspector
Linux
2012-04-16

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

OPIS

Jeżeli plik /etc/nologin istnieje i jest odczytywalny, login(1) pozwoli uzyskać dostęp tylko administratorowi (użytkownikowi root). Innym użytkownikom pokaże zawartość tego pliku i odrzuci ich logowanie.

PLIKI

/etc/nologin

ZOBACZ TAKŻE

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartłomiej Sowa (PTM) <>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top