Linux repositories inspector
2011-09-16
Aliases: complex(5)

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

manpages

Manual pages about using a GNU/Linux system

man-pages

Linux kernel and C library user-space interface documentation

NAZWA

complex - podstawy arytmetyki liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

OPIS

Liczb zespolone to liczby w postaci z = a+b*i, gdzie a oraz b są liczbami rzeczywistymi, a i = sqrt(-1), tak że i*i = -1.
Istnieją inne sposoby reprezentowania tych liczb. Para (a,b) liczb rzeczywistych może być potraktowana jako punkt przestrzeni, określony przez współrzędne X i Y. Ten sam punkt może być opisany przez podanie pary liczb rzeczywistych (r, phi), gdzie r jest odległością od środka O, a phi jest kątem między linią współrzędnych X i linią Oz. Wtedy z = r*exp(i*phi) = r*(cos(phi)+i*sin(phi)).
Podstawowymi operacjami zdefiniowanymi na liczbach z = a+b*i oraz w = c+d*i są:
dodawanie: z+w = (a+c) + (b+d)*i
mnożenie: z*w = (a*c - b*d) + (a*d + b*c)*i
dzielenie: z/w = ((a*c + b*d)/(c*c + d*d)) + ((b*c - a*d)/(c*c + d*d))*i
Prawie wszystkie funkcje matematyczne mają odpowiedniki dla liczb zespolonych, jednakże istnieje parę funkcji przeznaczonych tylko dla liczb zespolonych.

PRZYKŁAD

Kompilator języka C może pracować z liczbami zespolonymi, jeżeli tylko obsługuje standard C99. Proszę linkować z -lm. Część urojona jest reprezentowana przez I.
/* sprawdza, że exp(i * pi) == -1 */
#include <math.h>        /* dla atan */
#include <stdio.h>
#include <complex.h>

int main(void) { double pi = 4 * atan(1.0); double complex z = cexp(I * pi); printf("%f + %f * i\n", creal(z), cimag(z)); }

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.05 oryginału.
⇧ Top