Linux repositories inspector

qmail(7) - Polski

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

qmail

a secure, reliable, efficient, simple message transfer agent

NAZWA

qmail - przegląd dokumentacji qmail

WPROWADZENIE

qmail jest bezpiecznym, sprawnym, efektywnym, prostym agentem przesyłania poczty.
Użytkownicy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad przychodzącymi wiadomościami powinni przeczytać podręcznik dot-qmail(5). Pomocne w korzystaniu z pliku .qmail komendy to qbiff(1), qreceipt(1), qforward(1), bouncesaying(1), i condredirect(1). Inne pożyteczne komendy to maildirmake(1), maildir2mbox(1), i maildirwatch(1).
Administrator systemu chcący kontrolować cały system poczty qmail powinien zacząć od przeczytania qmail-control(5) i qmail-start(8). Są też trzy narzędzia służące do monitorowania kolejki poczty: qmail-qread(8), qmail-qstat(8), i qmail-tcpto(8). Nadchodzące połączenia SMTP są obsługiwane przez qmail-smtpd(8).
qmail oferuje dwa interfejsy w postaci komend do wysyłania wiadomości: qmail-inject(8) i mailsubj(1). By uzyskać szczegółowe informacje na temat internetowych wiadomości pocztowych proszę przejrzeć podręczniki addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), i forgeries(7).
Dodatkowa dokumentacja zawiera qmail-limits(7) i qmail-pop3d(8).
Dokumentacja ta opisuje wersję 1.05 systemu qmail. Proszę zajrzeć na stronęhttp://pobox.com/~djb/qmail.html by zapoznać się z innymi programami współdziałającymi z qmail.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Paweł Wilk (PTM) <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.

REFERENCED BY

⇧ Top