Linux repositories inspector
util-linux

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

util-linux

Miscellaneous system utilities for Linux

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji.
Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.
Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.
Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

OPCJE

-a, --all Wypisuje również puste urządzenia (domyślnie są pomijane).
-b, --bytes
Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.
-D, --discard
Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.
-d, --nodeps
Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.
-e, --exclude lista
Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia równy 1). Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu.
-f, --fs Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).
-h, --help Wyświetla pomoc i wychodzi.
-I, --include lista
Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu.
-i, --ascii
Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.
-J, --json Używa formatu wyjściowego JSON.
-l, --list Wynikowa postać ma formę listy.
-m, --perms
Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.
-n, --noheadings
Nie wypisuje nagłówka.
-o, --output lista
Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.
Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).
-O, --output-all
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
-P, --pairs
Produkuje wynik w formie par klucz="wartość". Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>).
-p, --paths
Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.
-r, --raw Produkuje wynik w formacie surowym. Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>) w kolumnach NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL i MOUNTPOINT.
-S, --scsi Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.
-s, --inverse
Wypisuje zależności w odwróconej kolejności.
-t, --topology
Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik -o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-x, --sort kolumna
Sortuje wiersze wyjściowe wg kolumny.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.
Polecenie lsblk musi być w stanie odszukać każde urządzenie blokowe przez nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008). Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

KODY ZAKOŃCZENIA

0 sukces
1 niepowodzenie
32 nie znaleziono wszystkich podanych urządzeń
64 znaleziono jedynie część podanych urządzeń

AUTORZY

Milan Broz <>
Karel Zak <>

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all włącza wyjście debugowania libblkid.
LIBMOUNT_DEBUG=all włącza wyjście debugowania libmount.
LIBSMARTCOLS_DEBUG=all włącza wyjście debugowania libsmartcols.

ZOBACZ TAKŻE

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.
⇧ Top