Linux repositories inspector
kmod
27.09.2014

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

kmod

Linux kernel module management tools and library

kmod-compat

Compat symlinks for kernel module utilities

NAZWA

rmmod - prosty program do usuwania modułu z jądra Linux

SKŁADNIA

rmmod [-f] [-s] [-v] [nazwa-modułu]

OPIS

rmmod jest bardzo prostym programem do usuwania modułu (gdy obsługa usuwania załadowanego modułu jest dostępna) z jądra. Większość użytkowników będzie wolała użyć do tego celu modprobe(8) z opcją -r.

OPCJE

-v, --verbose
Wypisuje informacje o czynnościach wykonywanych przez program. rmmod wypisuje zwykle komunikaty jedynie, gdy występują jakieś problemy.
-f, --force
Ta opcja może być ekstremalnie niebezpieczna: nie odnosi skutku, chyba że podczas kompilacji jądra ustawiono opcje CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD. Przy użyciu tej opcji, można usunąć moduły, które są w użyciu lub takie, które nie zostały zaprojektowane do usuwania albo zostały oznaczone jako niebezpieczne (patrz lsmod(8)).
-s, --syslog
Wysyła błędy do sysloga, zamiast na standardowe wyjście błędów.
-V --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

PRAWA AUTORSKIE

Pierwotnie: Copyright 2002, Rusty Russell, IBM Corporation. Strona podręcznika jest obecnie zarządzana przez Jona Mastersa i innych.

AUTORZY

Jon Masters <>
Deweloper
Lucas De Marchi <>
Deweloper

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <> i Michał Kułach <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 18 oryginału.
⇧ Top