Linux repositories inspector
27 maja 1997

manpages-pl

Polish man pages

man-pages-pl

Polish man pages from the Linux Documentation Project

systemd-sysv

system and service manager - SysV links

systemd

system and service manager

upstart-sysv

event-based init daemon - SysV links

runit-init

system-wide service supervision (as init system)

sysvinit-core

System-V-like init utilities

systemd-sysvcompat

sysvinit compat for systemd

sysvinit

Linux System V Init

systemd-sysvinit

System V init tools

NAZWA

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

runlevel [utmp]

OPIS

Runlevel odczytuje systemowy plik utmp (typowo /var/run/utmp) by znaleźć zapis o poziomie pracy, a następnie wypisuje poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na swym standardowym wyjściu, rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego poziomu pracy, to zamiast niego zostanie wyświetlona litera N.
Jeżeli nie istnieje plik utmpx lub nie można w nim znaleźć zapisu o poziomie pracy, runlevel wypisuje słowo unknown (nieznany) i kończy pracę z błędem.
Runlevel może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia who -r Systemu-V. Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

utmp nazwa pliku utmp, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

AUTOR

Miquel van Smoorenburg,

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Wojtek Kotwica (PTM) <>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.88 oryginału.
⇧ Top